Näsbyholmssjön - möjligheternas sjö

Unikt miljöprojekt! Skånska kommuner, landstinget och idéella intressen arbetar för att återställa Sydskånes näst största sjö som torrlades på 1800-talet!Klicka på kartan för en större version.

Möjligheterna

Innan torrläggningen på 1860-talet var Näsbyholmssjön Sydskånes näst största sjö. Vid högvatten kunde tre kyrkor spegla sig i dess vatten. I sjön fanns ett tiotal mindre öar och holmar, varav Rävholmarna var de största. Västra delen av sjön låg i det som idag är Trelleborgs kommun och dess östra del i Skurups kommun.

Genom att återskapa Näsbyholmssjön kan vi aktivt bidra till en bättre miljö, både lokalt och i Östersjön. Värdefulla naturvärden skulle också kunna skapas i anslutning till sjön, både för människor och djur.

På följande sidor kan du få information om sjön och om arbetet med att återskapa den. Välj ur menyn till vänster för att få ytterligare information.


Synpunkter och förslag till Leif Nilsson, Näsbyholmssjönskommittén