svenskatanka(r).se
 om Narkotikapolitik, islamisering, extremfeminism, sexhandel och u-hjälp

svenskatanka(r) kan läsas som Sven(ne) ska tanka/tänka (r) (rätt, rött eller kanske "revolutionärt"?)
Åtminstone är det vad etablissemanget önskar och ibland också befaller oss att göra! ;-)
Det politiskt korrekta tänkandet genomsyrar stora delar av det svenska kulturlivet, massmedia och det politiska etablissemanget.
Här framför jag mina tankar, ofta "politiskt inkorrekta", i strid mot det svenska "tänka R-syndromet".

E-post: svenskatankar@yahoo.se

 

Intressant och läsvärt om drogpolitiken:

En studie publicerad i den ansedda brittiska medicinska tidskriften The Lancet, drar bl.a. slutsatsen att cannabis är en mindre skadlig drog än alkohol.
Se diagram!

Christopher
L. K. Aqurette:

En kritisk granskning av svensk narkotikapolitik [PDF]
En uppsatsstudie om ideologin bakom och konsekvenserna av dagens svenska narkotikapolitik.

LARS FR H Svendsen
Fil dr i filosofi vid Bergens universitet:

Ruset bor granne med långtråkigheten (SvD) Rusmedel förekommer i nästan varje kultur genom historien. Bruket kan betraktas som ett sätt att ge livet ett slags mening. För de flesta är detta meningssurrogat bara ett litet inslag i tillvaron - missbruk är det när drogerna blir den dominerande livsmeningen.

Joanna Wikström:
“Den svenska dubbelmoralen”
Hon pläderar för en konsekvent förbudslinje. Alkohol är en drog som skördar många fler liv än narkotika. Alkohol borde också förbjudas! Hon är åtminstone konsekvent i sitt resonemang!

Joacim Blomqvist:
Knarkhysteri i det
offentliga samtalet

Avfärdar vissa myter som florerar i narkotikadebatten och hävdar att narkotikapolitiken är farligare än narkotikan.
 


LEAP är en organisation främst bestående av poliser och folk från rättsväsendet i USA, som har insett att den nuvarande drogpolitiken är misslyckad och att den motverkar sitt syfte.
 


Swecan
är en källa för vetenskapligt förankrad fakta om cannabis.
 


Svenska Normal är en ideell förening som vill reformera marijuanalagstiftningen i Sverige.

 

 

 

Det finns några samhällsfrågor där all nyanserad samhällsdebatt nästan helt lyser med sin frånvaro. Den av etablissemanget påbjudna bilden är totalt dominerande, och de som försöker ifrågasätta den kan räkna med svårigheter.

 

Jag har själv skrivit en del kring dessa frågor, men som regel är det naturligtvis så gott som omöjligt att att få sådant material publicerat. Några av dessa nästan "heliga kor" som inte får ifrågasättas eller diskuteras sakligt, följer här nedan: 

 

Narkotikapolitiken

Möjligheten att diskutera den svenska narkotikapolitiken ligger på samma nivå som att framföra kritik mot regimen i forna Östtyskland. Få företeelser är så ensidigt vinklade - det finns bara plats för en "sanning" eller åsikt!

 

När jag själv mot alla odds lyckades få en debattartikel publicerad, fick min 30-åriga lärarbana ett abrupt slut.

Läs min artikel Narkotikalagstiftningen bygger på en förvanskad verklighetsbild och om reaktionerna på den.

 

 

Teater Olydig presenterade historien i föreställningen "Leif", i december 2008.

 

 

 

 

 

 

islamiseringen

Att sakligt diskutera massinvandringen och islamiseringen av Europa tillhör också något av det mest otillåtna man kan tänka sig.

Här finns det trots allt en stor folklig medveten om att det politiska etablissemanget och dess tjänare, systematiskt förfalskar verkligheten och att med alla tillgängliga medel försöker tysta kritiker.

 

Bruce Bawer som själv är homosexuell skildrar i sin bok While Europe Slept hur islamiseringen resulterar i mindre frihet och ökat förtryck. Homosexuella, judar och kvinnor är de första offren för islamiseringen

 

 

ExtremFeminismen

Även om det på senare år har börjat bli möjligt att ifrågasätta extremfeminismens förvanskade beskrivningar av verkligheten och deras hysteriska utfall, så är deras dominans och problemformuleringsmonopol i det närmaste total i våra mest spridda massmedia. Med böcker som Per Ströms bok Mansförtryck och kvinnovälde, som kritiskt granskar "genusdebatten" finns det ett visst hopp om att förnuftet ska få fotfäste i debatten.

 

Kvinnor och män är skapta olika - vilket både är påtagligt och ytterst värdefullt! Våra livsval ska vi göra utifrån våra personliga egenskaper och  vår egna vilja. Staten och politikerna ska garantera våra lika rättigheter men inte tvinga oss att vara lika!

 

 

Handel med sexuella tjänster och pornografi

Grova lögner, en totalt snedvriden verklighetsbild kryddad med ett stort mått av hysteri utgör, plattformen för det offentliga samtalet, inom detta område.

 

Den överväldigande majoriteten av sexuella transaktioner sker frivilligt mellan myndiga individer, därför båda parter anser sig ha något att vinna på affären. Att de flesta prostituerade i Sverige dessutom torde vara män förtigs systematiskt.

 

Precis som gällande narkotikapolitiken, förvärrar lagstiftningen problemen istället för att minska dem.

Se Isabella Lunds blogg i ämnet.

 

 

 

FN och "u-hjälpen"

Att FN är en organisation dominerad av tvivelaktiga nationer och rena diktaturer, har länge varit något som inte har fått nämnas offentligt. I FN:s regi förslösas mångmiljardbelopp på allehanda jippon eller till att finansiera rena terrorgrupper som Hamas.

 

Den svenska u-hjälpen skenar iväg år efter år, samtidigt som det skärs i andra offentliga utgifter, trots att det är uppenbart att u-hjälpen snarast är till skada för bidragstagarländerna.

 

I Sveriges afrikanska krig av Bengt Nilsson, avslöjas hur Sida finansierar krig och stöttat diktaturer i Afrika och hur biståndspengar systematiskt försnillas och hamnar på konton som kontrolleras av militären.
 

 

 

 

 

 

Legaliseringens fördelar:

Rapport:  Legalisering skulle innebära årliga besparingar på 58-175 miljarder kronor i England och Wales!

The success of drug decriminalization in Portugal

 

Ledare i The Economist:
How to stop the drug wars
Prohibition has failed; legalisation is the least bad solution