En studie publicerad i den ansedda brittiska medicinska tidskriften The Lancet, drar bl.a. slutsatsen att cannabis är en mindre skadlig drog än alkohol. Alkohol bör enligt studien hamna i samma klass som heroin och kokain  (klass A), medan cannabis även fortsättningsvis bör vara i den minst skadliga klassen (klass C).

 

Professorn i psykofarmakologi, David Nutt, som har lett studien, säger att alkohol och tobak svarar för 90% av drogrelaterade dödsfall i Storbritannien.

 

 

 

 

Diagrammet ovan finns på BBC:s webbsida.

 

 

Tillbaka till startsidan